مدل سازی در سالیدورک 

در این پست می خواهیم شما را با مدل سازی کامل چرخ استوکر آشنا سازیم . این مدل یکی از قطعات اسکوتر می باشد

که در پست های آموزشی دیگر نیز به طراحی و مدل سازی قطعات دیگر اسکوتر می پردازیم و طریق اسمبلی کردن آن را

خدمت شما عزیزان آموزش خواهیم داد .

گام اول : انتخاب صفحه یا Plane مناسب برای طراحی اولین ترسیمه در نرم افزار سالیدورک 

برای طراحی اولین ترسیمه با توجه به مد نظر قرار دادن حالت سه بعدی مدل صفحه Right را انتخاب می کنیم و ترسیمه

زیر را با اندازه های مشخص شده ترسیم می نماییم .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

بعد از ایجاد ترسیمه مورد نظر با استفاده از فرمان Revolve از محیط Features مدل را به اندازه 360 دوران می دهیم . به تصویر

زیر دقت کنید .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

دقت فرمایید که ترسیمه حول خط افقی پایین ترسیمه دوران داده شده است .

بعد از این مرحله می خواهیم حجمی دوران یافته از داخل مدل ایجاد شده را کم کنیم . فرمان یا آیکونی که این کار را به

خوبی انجام می دهد فرمان Cut Revolved می باشد . برای این منظور ترسیمه مربوط به آن را به موازات قسمتی که

می خواهیم کاسته شود در صفحه مورد نظر آن ترسیم می نماییم به صورت زیر :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

دقت بفرمایید که این ترسیمه نیز در صفحه Right طراحی شده است .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

اعمال فرمان Cut revolved و انتخاب خط پایین مدل به عنوان محور دوران :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

در انتها مدل به صورت زیر در می آید :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

گام دوم : ایجاد پره های داخل چرخ اسکوتر

برای این مرحله بایستی به قسمت پشت مدل مراجعه کنیم و آن سطح را وارد محیط ترسیمات دو بعدی نماییم . سپس

ترسیمه مورد نظر را ترسیم کنیم مطابق شکل زیر :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

سپس با استفاده از فرمان Extrude boss/base آن را به اندازه 15 میلیمتر حجم می دهیم :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک ؛ چرخ استوکر

اینستاگرام خانه مکانیک

برای دریافت اطلاعات از کسب و کار های مرتبط با سالیدورک , کتیا و … عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید . 

اینستاگرام خانه مکانیک

گام سوم : ایجاد سوراخ ( حفره استاندارد ) روی سطح ایجاد شده 

برای این منظور ابتدا بایستی موقعیت سوراخ را با استفاده از یک نقطه مشخص نماییم . بنابراین دایره ای به قطر 63.5 در حالت کمکی یا For construction به مرکز مدل ترسیم میکنیم تا بتوانیم با سهولت بیشتری موقعیت سوراخ را

مشخص کنیم :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

بعد از این مرحله وارد محیط مدل سازی می شویم و فرمان Hole wizard را انتخاب میکنیم . برای موقعیت یابی صحیح سوراخ بایستی به قسمت Positions مراجعه کنیم و مکان سوراخ را که از قسمت قبل تعیین کردیم انتخاب

کنیم . سپس در قسمت Type نوع سوراخ را طبق تصویر انتخاب نماییم تا سوراخ ایجاد شود .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

در انتها مدل به صورت زیر طراحی می شود :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

بعد از این قسمت بایستی برای جای مهره روی قطعه ؛ فضایی را در نظر بگیریم . برای این منظور شش ضلعی ای را روی سطح مد نظر با ابعاد نشان داده شده ترسیم می کنیم . و با استفاده از فرمان Cut extrude به اندازه 6.5

میلیمتر از حجم مدل کم می کنیم .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

در انتهای این قسمت روی لبه های حجم ایجاد شده با استفاده از فرمان Chamfer پخ می زنیم . مشخصات پخ مورد نظر در حالت زاویه و فاصله 0.79 میلیمتر در زاویه 45 درجه می باشد .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش Derived Sketch

آموزش فرمان تخصصی Derived Sketch در محیط ترسیمات دو بعدی

آموزش Derived Sketch

گام چهارم : ایجاد لبه دوران یافته بیرونی با استفاده از فرمان Revolve 

برای این منظور با دقت زیاد ترسیمه مورد نظر را به موازات مدل در صفحه Right طراحی می کنیم تا آماده دوران شدن باشد . به شکل زیر دقت نمایید :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

سپس با استفاده از فرمان Revolve ترسیمه مور نظر را حول محور مرکزی ترسیمه دوران می دهیم :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

گام پنجم : ایجاد الگوی دوران یافته برای پره ها به تعداد سه عدد به صورت منظم 

برای این منظور بایستی از فرمان Circular pattern استفاده کنیم و حجم مورد نظر و مواردی که روی آن از جمله سوراخ , پخ و …. را انتخاب نماییم که همه آنها با اعمال فقط یک بار این فرمان به صورت دایره ای الگو برداری شوند

به تصویر زیر دقت نمایید :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

بعد از این مرحله قوس های مورد نظر ( Fillet ) را روی مدل به ترتیب مطابق تصاویر زیر اعمال می کنیم که باعث ویرایش و تقویت مدل شود . دقت بفرمایید که نوع فیلت زدن در قسمت Fillet type در حالت Constant size fillet

تنظیم شده باشد .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

گام ششم : ایجاد قسمت های برجسته و فرورفته پشت مدل با استفاده از فرمان های Extrude و Cut Extrude در نرم افزار Solidowrks

برای این منظور ابتدا سطح پشت مدل را انتخاب و وارد محیط ترسیمات دوبعدی میکنیم و ترسیمه مورد نظر را ترسیم می کنیم . به تصویر زیر دقت کنید :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

مطابق تصاویر زیر قسمت های مورد نظر را به اندازه 4.5 میلیمتر حجم می دهیم :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

و همچنین قسمت های نشان داده شده را به اندازه 5.50 میلیمتر Cut Extrude می کنیم مطابق تصویر زیر :

آموزش مدل سازی در سالیدورکبعد از این مرحله در قسمت تعیین شده با استفاده از فرمان Chamfer پخ مورد نظر را اعمال میکنیم . با اندازه های 1 و 1.5 میلیمتر به ترتیب D1 و D2

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

طراحان تولید 2

دوره طراحان تولید 2 با محوریت ایجاد کسب و کار و آموزش همزمان نرم افزار سالیدورک و کتیا 

طراحان تولید 2

گام هفتم : ایجاد شیاری روی سطح پشتی مدل با استفاده از فرمان Revolved Cut

برای این منظور روی سطح مورد نظر ترسیمه زیر را طراحی می کنیم و بعد با انتخاب فرمان مورد نظر حجم به صورت 360 درجه کم خواهیم کرد :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

آموزش مدل سازی در سالیدورک

در انتهای این گام روی لبه های ایجاد شده می توان اعمال پخ کرد با استفاده از فرمان Chamfer :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

گام هشتم : نوشتن متن مورد نظر روی مدل با استفاده از فرمان Text و اعمال فرمان Cut Extrude 

برای این منظور ابتدا ترسیمه ای را در حالت کمکی یا For construction ترسیم و فونت مورد نظرمان را تایپ خواهیم کرد با استفاده از قسمت Curves در قسمت text می توانیم نوشته مورد نظرمان را با منحنی مورد نظر مان

مطابقت دهیم .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

با استفاده از فرمان Cut Extrude حجم نوشته رابه اندازه یک میلیمتر از مدل کم می کنیم .

آموزش مدل سازی در سالیدورک

گام نهم از آموزش مدل سازی در سالیدورک : اعمال الگوی دایره ای به تعداد سه مورد از حجم کم از نوشته 

با استفاده از فرمان Circular pattern حجم کاسته شده را به تعداد سه عدد روی سطح مدل تقسیم می کنیم . به تصویر زیر دقت نمایید :

آموزش مدل سازی در سالیدورک

مدل در انتها به صورت زیر طراحی می شود . امیدواریم این آموزش برای شما مفید باشد با دیدگاه ها و نکته نظرات خود ما را در این امر بیشتر راهنمایی کنید .

آموزش مدل سازی در سالیدورک