قالبسازی | برخی از سر فصل ها

سرفصل های دوره آموزش ( قالبسازی ) طراحی قالب های تزریق پلاستیک توسط نرم افزار سالیدورک

فصل اول : شناخت پلیمرها
فصل دوم : شناخت ساختمان قالب های تزریق پلاستیک
فصل سوم : آموزش طراحی قالب های تزریق پلاستیک
فصل چهارم : اصول طراحی قالب های تزریق پلاستیک توسط نرم افزار Solidworks
فصل پنجم : طراحی چند نمونه قالب
فصل ششم : ارائه نرم افزار Hasco
خانه مکانیک قوی ترین مجموعه در آموزش طراحی قالب های تزریق پلاستیک ( قالبسازی ) می باشد , که با استفاده از

هئیت علمی مجرب اقدام به برگزاری دوره های کاربردی در این زمینه توسط نرم افزار سالیدورک نموده است .

پس از پایان دوره اعطای گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای صورت می گیرد .

این دوره در سازمان یا کارخانه شما قابل برگزاری می باشد .

تمرینات سالیدورک

تمرینات سالیدورک و کتیا را شروع کنید .

تمرینات سالیدورک

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .