solidworks course | تمرینات کاربردی سالیدورک

//solidworks course | تمرینات کاربردی سالیدورک

solidworks course | تمرینات کاربردی سالیدورک

Solidworks course 

دوره های تخصصی سالیدورک در خانه مکانیک مرجع سالیدورک ایران را می توان

از قوی ترین دوره های آموزشی این نرم افزار در کشور دانست . امتیازات دوره در

انتهای این پست عنوان شده است .

در این قسمت سعی خواهیم کرد تمرینات کاربردی از نرم افزار سالیدورک را

خدمت شما عزیزان ارائه دهیم تا بتوانید با تمرین بیشتر به تسلط بالاتری دست

پیدا کنید .

یادگیری سالیدورک را شروع کنید .

کلاس های آموزش نرم افزار سالیدورک ( Solidworks course‌ ) در خانه مکانیک مطابق با استانداردهای بین المللی برگزار می شود . 

گواهینامه دوره های آموزش سالیدورک Solidworks course‌  در خانه مکانیک

( مرجع سالیدورک ایران ) قابل ترجمه می باشد .

و زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد .

در انتهای هر جلسه از دوره های سالیدورک در مرجع سالیدورک ایران

فیلم آموزشی هر جلسه به همراه جزوه مربوطه تقدیم هنرجویان می شود.

برای هر هنرجو در دوره های آموزش سالیدورک یک پروژه پایان دوره تعریف خواهد شد

که با بررسی , معرفی و رفع اشکال در انتهای دوره به نکات کلیدی آن پرداخته می شود.

به همراه نرم افزار سالیدورک Solidworks برای معرفی / پرزنــت بهتر

مدل های طراحی شده نرم افزار قوی Keyshot‌ نیز به هنرجویان مرجع

سالیدورک ایران آموزش داده می شود .

برای کسب مهارت و تمرین هر چه بیشتر با نرم افزار سالیدورک , تکالیفی در حین دوره برای هر هنرجو معرفی می شود

و همچنین به عنوان تمرین های بیشتر در قسمت تمرینات نرم افزاری سایت خانه مکانیک و تمرینات Solidworks سایت

مرجع سالیدورک ایران می توانید این مباحث را دانلود نمایید و سطح مهارت و تکنیک های خود را افزایش دهید .

solidworks course

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید.

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید