اعلام برگزاری مسابقات طراحی مهندسی سالیدورک در خانه مکانیک

در این قسمت سعی داریم که آخرین اخبار در حوزه برگزاری مسابقات طراحی مهندسی با نرم افزار تخصصی سالیدورک را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.