اسمبلی در سالیدورک |آموزش curve driven component pattern در سالیدورک

استفاده از ابزار های قدرتمند سالیدورک باعث تسریع در مدل سازی , مونتاژ و در نهایت تولید مدل

یا قطعه مورد نظر می شود .

یکی از ابزار های قدرتمند در محیط اسمبلی به نام Curve Driven Component Pattern

می باشد.

که می توان تحت تاثیر یک منحنی دو یا سه بعدی Components یا قطعات موجود در محیط

اسمبلی را الگوبرداری نمود . و در جهت مشخصی آن ها را با فواصل مشخص شده تکثیر و

نمونه برداری کرد .

اسمبلی در سالیدورک

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .

سرفصل های Solidworks

آموزش سالیدورک را از همین الان شروع کنید .

سرفصل های Solidworks

 .Subscribe to mechanichome
یادگیری سالیدورک را از همین الان شروع کنید

solidworks 2014