راینو ؛ سر فصل های آموزشی سطح متوسط و پیشرفته

خانه مکانیک ؛ مرجع Rhino ایران یکی از قوی ترین مراکز آموزش نرم افزار Rhino به صورت کاربردی در کشور می باشد .

همانطور که مستحضر هستید نرم افزار راینو برای طراحی مدل هایی بیشتر توصیه می شوند که از ظرافت و پیچدگی

خاصی بر خوردار باشند .

این نرم افزار در سطوح مقدماتی و پیشرفته آموزش داده می شود .

سرفصل های دوره مقدماتی Rhino در خانه مکانیک : 

 • آشنایی با محیط کاربری نرم افزار راینو و نحوه استفاده از موس و کیبورد
 • آشنایی با روش ترسیم خط در 2 بعد و سه بعد
 • آشنایی با مفهوم بعد سوم و مدل سازی سه بعدی
 • آشنایی با مفاهیم کلی طراحی و مدل سازی
 • ترسیم انواع خطوط منحنی و تقسیمات خطوط
 • دستورات ساده برای ایجاد تغییر روی خطوط
 • ساخت صفحه به کمک دستورهای ساده برای انواع صفحات
 • تبدیل خطوط به صفحه با دستورات ساده
 • ترسیم و طراحی با اندازه های مشخص
 • منحنی و نقاط جذب
 • تنظیمات محیط کار در نرم افزار راینو
 • سه بعدی کردن پلان ها
 • ساخت صفحات سه بعدی و آشنایی با مفاهیم بعد سوم در گرس هاپر
 • تقسیم بندی صفحات و کنترل قسمت های مختلف آن
 • استفاده از دستورات پیچیده تر برای ساخت سطوح منحنی Patch – Sweep2 -Loft – Sweep1
 • ایجاد تغییر در صفحه ها
 • انجام پروژه های عملی

سرفصل های دوره پیشرفته راینو در خانه مکانیک : 

 • کار با سالیدها
 • ایجاد تغییرات در سالیدها
 • تعریف نقاط کنترل و مفهوم ریبیلد Rebuild
 • آشنایی با مفهوم یو وی UV network surfaces
 • استفاده از تصویر برای ساخت هندسه های مختلف
 • ترسیمات اجزای مختلف مانند خرپا , فریم بندی و …
 • تغییرات صفحه ها و احجام با ترنس فرم ها Transform
 • ساخت احجام و فرم های خاص به کمک دستورات ترنس فرم Transform
 • تکثیر احجام و خطوط روی سطوح منحنی
 • جلسه تمرین مدل سازی محصولات صنعتی
 • رندرگیری توسط Keyshot/vray

نحوه برگزاری دوره های Rhino : 

کلاس های دوره به صورت گروهی ؛ حداکثر 3 نفر و خصوصی ؛ یک نفر تشکیل می شود .

تعداد جلسات هر دوره بین 12 الی 15 جلسه می باشد . مدت زمان هر جلسه یک و نیم ساعت است .

طراحی بدنه خودرو , طراحی سطوح پیشرفته , طراحی ظروف چینی و کریستالی , طراحی طلا و بلورجات

و … از جمله مباحثی است که به صورت خاص و متمرکز برای دانش پژوهان عنوان می شود .

انجام خدمات مهندسی و طراحی توسط نرم افزار های Rhino , Gomagic و CATIA نیز جزو خدماتی است که در خانه

مکانیک انجام می شو د .

پس از پایان دوره آموزش Rhino مدرک معتبر قابل ترجمه اعطا خواهد شد .

جزوه آموزشی راینو به همرا فیلم ویدیوی هر جلسه به هنرجویان تقدیم می شود .

امکان برگزاری این دوره در سازمان شما می باشد .

عضو لینکدین خانه مکانیک شوید.