Aaqus | سرفصل های آباکوس مقدماتی | آباکوس پیشرفته 

آموزش حرفه ای  Abaqus در خانه مکانیک مرجع آموزش Abaqus ایران به صورت تخصصی صورت می گیرد .

برگزاری دوره های گروهی , خصوصی در سطوح پیشرفته , متوسط و انجام مشاوره پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

, دانشجویی و صنعتی از جمله مباحثی است که در این مجموعه صورت می گیرد .

  • استفاده از اساتید با تجریه
  • هیئت علمی برگزیده
  • کیفیت بالای آموزشی
  • اعطای گواهینامه معتبر و قابل ترجمه

از جمله امتیازاتی که تقدیم هنرجویان و دانش پژوهان گرامی می شود .

لازم به ذکر است که فیلم ویدیوی هر جلسه بعد از پایان جلسات به هنرجو تقدیم خواهد شد .

فیلم آشنایی با نرم افزار آباکوس
abaqus

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .