آموزش انسیس فلوئنت | ANSYS-Fluent

نرم افزار ANSYS-Fluent یکی از نرم افزارهای تخصصی رشتة مکانیک و گرایش سیالات است که برای تحلیل های جریان سیال و انتقال حرارت درون

هندسه های مختلف، از آن استفاده می شود. این نرم افزار بر پایة علم دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شکل گرفته است. فلوئنت قطعاً یکی از قوی

ترین نرم افزارهای تحلیلی رشتة مکانیک و نسبت به سایر نرم افزارهای تحلیلی، دارای سابقه و همچنین قابلیت‌های بیشتری است. با استفاده از این

نرم افزار می توان شبیه سازی ها را در حوزه های زیر انجام داد:

– تحلیل جریان های آشفته با مدل های متعدد آشفتگی

– انتقال حرارت های دو بعدی و سه بعدی با مدل های متعدد تشعشع (به همراه تشعشع خورشیدی)

– شبیه سازی تغییر تحلیل جریان‌های چندفازی

– شبیه سازی انواع واکنش‌های شیمیایی مانند احتراق

– تحلیل مستقل از زمان (steady) و زمان‌مند (Transient) نیروهای ایرودینامیکی وارد بر بدنه وسایل نقلیه

و طیف وسیعی از تحلیل‌های دیگر…

در خانه مکانیک، شما طراح دوره آموزشی خود هستید! با ما برای هماهنگی جلسه مشاوره رایگان تماس بگیرید تا سرفصل‌های دوره آموزشی مطابق

با نیازمندی شما تهیه و تدوین شود. همچنین آموزش شبکه بندی (مش بندی) با قدرتمندترین نرم افزار جهان یعنی ICEM CFD در خانه مکانیک ارائه

می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره های آموزش انسیس فلوئنت  با ما تماس بگیرید.

بررسی برخی از مهمترین مقالات آموزشی نرم افزار انسیس Ansys