تقویم آموزشی ماهیانه در خانه مکانیک

/تقویم آموزشی ماهیانه در خانه مکانیک
تقویم آموزشی ماهیانه در خانه مکانیک ۱۳۹۸-۹-۲۴ ۰۹:۰۳:۱۹ +۰۰:۰۰
تقویم آموزشی ماهیانه

هادی جلالی ؛  موسس خانه مکانیک
مهندس محمودیان

آموزش revit mep

مهندس عابدیان

تقویم آموزشی ماهیانه

مهندس پور بشیری
مهندس عابدیان

آموزش پاورمیل

مهندس قاصد
مهندس افسری

تقویم آموزشی ماهیانه

مهندس فرخ

سرفصل ها را مشاهده نمایید .

برای کسب اطلاعات بیشتر از سرفصل ها به این قسمت مراجعه نمایید . 

سرفصل ها را مشاهده نمایید .