برچسب: Plc

mechanichome-6

۰۵

شهریور۱۳۹۶
با توجه به باز خورد مناسب و همچنین کیفیت آموزشی بالا در مجموعه خانه مکانیک سعی بر آن شده که با توجه به کادر زبده آموزشی این گروه ؛ دوره های تخصصی آموزشی مهندسی برق و الکترونیک نیز به عنوان دو گرایـــــش مهندسی به صورت جامع و کامل برگزار شود . نام تعدادی ... ادامه مطلب