آباکوس | معرفی نرم افزار آباکوس | Abauqus

By |2020-01-12T09:28:23-01:0018th آوریل, 2018|Categories: abaqus|Tags: , , , , , , , |

آباکوس | معرفی Abaqus در این فیلم به معرفی  آباکوس به صورت خلاصه و مفید پرداخته شده است . این فیلم در واحد آموزش خانه مکانیک تدوین شده است .  Abaqus نرم افزاری است تخصصی جهت تحلیل المان به روش محدود FEM .    محصول شرکت dassault system می باشد . با توجه به توانمندی این [...]