آموزش ورقکاری در سالیدورک 

ورق کاری یا Sheet metal توسط نرم افزار Solidworks یکی از توانایی های این نرم افزار

محسوب می شود .

عناوین یا مباحث مهم برای تسلط هر چه بیشتر در این محیط عبارتند از :

  • آشنایی با ابزارهای محیط ورق کاری
  • آشنایی با Forming tools برای فرم دهی ورق ها
  • ایجاد چند بدنه فلزی با استفاده از ابزارهای محیط Sheet metal
  • آشنایی با مفاهیم کلی , پارامترها و آیتم های پایه ای ورق کاری از جمله K Factor , Bend alowance و ….
  • نحوه ذخیره سازی ابزارهای فرمینگ به صورت خاص
آموزش ورقکاری در سالیدورک

با آموزش های رایگان سالیدورک در اینستاگرام همراه باشید .

آشنایی با محیط ورقکاری در سالیدورک 

طبیعتا مشابه با دیگر محیط های این نرم افزار محیط Sheet metal نیز از ابزارهای خاص خود برخوردار می باشد .

لیست ابزار ها و مکان آن ها در تصویر زیر نشان داده شده است . ابزارهای جالبی از جمله Miter Flange – Edge Flange – Forming Tool – Rip و …

آموزش ورقکاری در سالیدورک

قبل از ورود به فرامین مهم این محیط بایستی با فرآیند ورق کاری در عمل آشنایی نسبی داشت . به ذکر مفاهیم مرتبط در محیط ورقکاری می پردازیم .

تعاریف پایه ای سنبه و ماتریس : 

آموزش ورقکاری در سالیدورک

قطعه یا پارامتری که اغلب به صورت متحرک می باشد و تحت نیروهای هیدرولیکی یا مکانیکلی جابجا می شود سنبه و پارامتری که اغلب به صورت

ثابت و بدون حرکت می باشد و باعث تغییر شکل ورق حاصل از فشردگی سنبه می شود ماتریس نامیده می شود .

پس به صورت خلاصه برای عملیات ورقکاری با سه عنوان یا موضوع اولیه سر و کار داریم عبارت اول :  وجود ورق مسطح دوم : وجود سنبه و ماتریس و

سوم : نیروهای هیدرولیکی | مکانیکی

شما با کمی دقت و بررسی بیشتر قادر به مدل سازی و طراحی قطعاتی مشابه با تصاویر زیر می باشید .

آموزش ورقکاری در سالیدورک

آموزش ورقکاری در سالیدورک

تعاریف پایه ای K_Factor :

عوامل زیر در ضریب K_factor تاثیر به سزایی دارد :

کشیدگی در لایه های بیرونی و فشردگی در لایه های درونی

وجود تار خنثی

عدم انطباق مکان تار خنثی با مرکز قطعه

عوامل موثر دیگر در این ضریب عبارتند از : جنس قطعه , شعاع خم , دمای محیط , روش خم کاری و جهت دانه ها

K_Factor=t/T 

t : عبارت است از فاصله تار خنثی تا لبه داخلی ورق

T : عبارت است از ضخامت ورق

تعاریف پایه ای دیگر ضریب ها در ورقکاری سالیدورک | آموزش ورقکاری در سالیدورک 

خم مجاز Bend allowance : که تابع عوامل زیر می باشد

شعاع خم , K_Factor , زاویه خم .

آموزش ورقکاری در سالیدورک

طول گسترده : 

آموزش ورقکاری در سالیدورک

آموزش ورقکاری در سالیدورک

به تصویر بالا مراجعه و تمرینات ورقکاری را دانلود نمایید.