نرم افزار solidworks | سرفصل آموزشی سالیدورک سطح متوسط

//نرم افزار solidworks | سرفصل آموزشی سالیدورک سطح متوسط

نرم افزار solidworks | سرفصل آموزشی سالیدورک سطح متوسط

سرفصل آموزش نرم افزار solidworks سطح متوسط

در این قسمت با سرفصل های آموزشی نرم افزار solidworks سالیدورک در

سطح متوسط در خانه مکانیک آشنا می شوید ؛

– آشنایی با محیط نرم افزار سالیدورک در سطح متوسط ؛

– معرفی محیط های سطح متوسط و بررسی اجمالی آن ها
– محیط ترسیمات دوبعدی Sketch
– محیط مدل سازی Part
– محیط مونتاژ Assembly
– محیط Drawign ( خروجی نقشه )

امتیازات دوره های سالیدورک در خانه مکانیک ؛ 

این دوره به صورت کاملا کاربردی و تضمینی همراه با اعطای گواهینامه معتبر

و قابل ترجمه در مرکز آموزش سالیدورک ( خانه مکانیک ) انجام می شود .

لازم به ذکر است فیلم هر جلسه برای درک بهتر و بیشتر مفاهیم در انتهای

آن به هنرجویان تقدیم خواهد شد .

پروژه انتهای دوره نیز برای هر هنرجو تعریف می شود .

نرم افزار solidworks

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .

تمرینات کاربردی سالیدورک

برای تسلط بیشتر به نرم افزار سالیدورک به قسمت تمرینات مراجعه نمایید .

تمرینات کاربردی سالیدورک
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018 yaser attarbashi

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید