سرفصل آموزش نرم افزار solidworks سطح متوسط

در این قسمت با سرفصل های آموزشی نرم افزار solidworks سالیدورک در

سطح متوسط در خانه مکانیک آشنا می شوید ؛

– آشنایی با محیط نرم افزار سالیدورک در سطح متوسط ؛

– معرفی محیط های سطح متوسط و بررسی اجمالی آن ها
– محیط ترسیمات دوبعدی Sketch
– محیط مدل سازی Part
– محیط مونتاژ Assembly
– محیط Drawign ( خروجی نقشه )

امتیازات دوره های سالیدورک در خانه مکانیک ؛ 

این دوره به صورت کاملا کاربردی و تضمینی همراه با اعطای گواهینامه معتبر

و قابل ترجمه در مرکز آموزش سالیدورک ( خانه مکانیک ) انجام می شود .

لازم به ذکر است فیلم هر جلسه برای درک بهتر و بیشتر مفاهیم در انتهای

آن به هنرجویان تقدیم خواهد شد .

پروژه انتهای دوره نیز برای هر هنرجو تعریف می شود .

نرم افزار solidworks

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .

تمرینات کاربردی سالیدورک

برای تسلط بیشتر به نرم افزار سالیدورک به قسمت تمرینات مراجعه نمایید .

تمرینات کاربردی سالیدورک