هیئت علمی خانه مکانیک

/هیئت علمی خانه مکانیک
هیئت علمی خانه مکانیک ۱۳۹۷-۲-۲۸ ۲۰:۲۱:۳۵ +۰۰:۰۰
هادی جلالی ؛ بنیانگذار خانه مکانیک

هادی جلالی ؛ بنیان گذار خانه مکانیک

مهندس پور بشیری ؛ ارشد مکانیک

مدرس نرم افزارهای مهندسی مکانیک

مهندس عابدیان ؛ ارشد مکانیک

مدرس نرم افزاهای مهندسی مکانیک ( سیالات و تاسیسات )

دکتر حیدری ؛ دکتری ساخت و تولید

مدرس نرم افزارهای مهندسی مکانیک

مهندس حبیبی

ارشد مکانیک ؛ مدرس دوره های جامع و پیشرفته فرترن

مهندس نیازی

کارشناس طراحی صنعتی