Project Description

آموزش Solidworks 

خانه مکانیک را می توان مرجع سالیدورک ایران نام نهاد . برگزاری  دوره های تخصصی نرم

افزار سالیدورک در طی یک دهه در سازمان ها , دانشگاه ها , دوره های گروهی و خصوصی

و … بررسیتخصصی و آموزش این نرم افزار در سطح کشور سبب این شده است که مجموعه

ما به عنوان یک مرکز آموزش نرم افزار های مهندسی عنوان شود.

سالیدورک را کاربردی بیاموزید .

با توجه به دانش و تجربه هیئت علمی خانه مکانیک و تکیه بر توفیق الهی سعی نموده ایم

آموزش های مد نظر قرار داده شده در این مجموعه علی الخصوص آموزش solidworks را به

صورت کاربردی ارائه دهیم . با هدف تسلط بر طراحی هنر جو در صنعت ( در عمل ).

آموزش solidworks

با تمرینات بیشتری در نرم افزار سالیدورک آشنا شوید.