در این تقویم دوره های تخصصی آموزشی موجود در خانه مکانیک اطلاع رسانی شده است . و در هر زمان در ماه قابل اجرا و ثبت نام می باشد .

–  کیفیت برگزاری دوره ها

– استفاده از اساتید مجرب و نخبه کشوری

– امکان ارائه رفع اشکال رایگان به صورت رایگان به دانش پژوهان / هنرجویان دوره دیده در این مرکز

– ارائه فیلم های هر جلسه به هنرجویان و سایر خدمات دیگر می باشد .

دوره های آموزشی خانه مکانیک مطابق با تقویم آموزشی به صورت گروهی , خصوصی , حضوری , آنلاین در حال برگزاری می باشند .

گواهینامه ای که تقدیم هنرجویان می شود گواهینامه فنی و حرفه ای می باشد .

که دارای کد بین المللی است و قابل ترجمه نیز می باشد .

بلی. به منظور ارائه تسهیلات در ثبت نام دوره ها امکان اقساطی شدن شهریه هر دوره در طی برگزاری همان دوره نیز می باشد .

با توجه به کاربردی بودن دوره های تخصصی این مجموعه ؛ امکان برگزاری دوره ها در مراکز صنعتی کشور نیز می باشد .

سقف تعداد افرادی که در دوره های گروهی حضور میابند / ثبت نام می شوند 3 الی 4 نفر می باشد . به علت حفظ کیفیت آموزشی و تمرکز هر چه بیشتر به مباحث در دوره . برای افراد بیشتر برای یک دوره بیش از چندین گروه تشکیل می شود . نکته قابل توجه در این است که ثبت نام گروهی در هر زمان از هر فرد صورت می گرد . با فرمت گروهی به صورت خصوصی تا تشکیل گروه دوره آموزشی شروع می شو د .