fixtures | طراحی فیکسچر با سالیدورک 

سرفصل آموزشی طراحی جیگ و فیکسچر fixtures به کمک نرم افزار سالیدورک

1.آشنایی با جیگ و فیکسچرها و نقش انها در تولید
2. اصول موقعیت دهی
3. اصول گیره بندی
4. اصول طراحی جیگ ها
5. اصول طراحی فیکسچرها
6. فیکسچرها (جوشکاری ، تراشکاری و فرزکاری ، سنگ زنی و..)
7. تعیین جنس برای جیگ و فیکسچرها
8. ابزارهای کنترلی تولید
9. طراحی جیگ و فیکسچرها به کمک کامپیوتر(Solidwork)

در این دوره به صورت کامل با نحوه طراحی جیگ و فیکسچر fixtures آشنا خواهید شد .

بنا به درخواست گواهینامه معتبر نیز صادر می شود .

این دوره در سازمان شما قابل برگزاری خواهد بود .

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید.