دوره های خانه مکانیک در سطوح متوسط و پیشرفته و آموزش سایر پلاگین های نرم افزار های مهندسی مکانیک و معماری برگزار می شوند .

با توجه به زمان بندی دقیق با هنرجویان و هماهنگی با مدرسین خانه مکانیک تا انتهای اسفند ماه به اتمام خواهند رسید .

بلی . گواهینامه های خانه مکانیک زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد و کد بین المللی دارند .

بلی . در هر ماه توسط واحد آموزش خانه مکانیک زمان بندی آموزشی به اطلاع دانش پژوهان و صنعتگران محترم رسانده می شود.

دوره های انسیس