Comsol | معرفی نرم افزار کامسول

نرم افزار  Comsol مبتنی بر روش المان محدود می باشد. ویژگی بارز

این نرم افزار ادغام پدیده های مختلف فیزیکی در قالب یک پروژه و

تحلیل همزمان پدیده ها میباشد.

نرم افزار کامسول توانایی تحلیل مسائل بسیار تخصصی در مهندسی

مکانیک، برق، عمران، مواد و نیز علوم پایه نظیر شیمی، ریاضی و

فیزیک را داراست.

کامسول برای ساده سازی بیان صورت مسئله در بسیاری از زمینه

های فنی و پایه، ماژول های از پیش آماده ای را در اختیار محققان

قرار میدهد تا مسئله خود را در مدل پیشفرض قرار دهند.

در صورتی که مدلی برای مساله ی شما در نظر گرفته نشده باشد،

اجازه دارید آن را برای مساله خود تعریف کنید. یکی از ویژگی های

مهم نرم افزار کامسول،قابلیت ایجاد ارتباط با نرم افزار متلب می باشد.

برقراری ارتباط بین محیط Comsol و متلب، این قابلیت را به کامسول

می دهد تا محیط گرافیکی خود را با قدرت برنامه نویسی متلب در هم

آمیخته و تمام توانمندی های متلببهره ببرد.

کامسول همچنین دارای قابلیت ارتباط با نرم افزارهای قدرتمند دیگری

مانند کتیا، سالیدورک، اینونتور و اتوکد و موارد دیگر را دارد که امکان

 استفاده از قدرت طراحی و مدلسازی این نرم افزارها را فراهم می کند.

خانه مکانیک را می توان یکی از قوی ترین مراکز آموزش کامسول

دانست که با توجه به هیئت علمی مجرب خود در زمینه آموزش و

مشاوره با این نرم افزار قدرتمند در خدمت صنعت و دانش پژوهان می باشد .

سر فصل های آموزشی نرم افزار کامسول 

فصل اول آموزش comsol : 

1- مقدمهای بر مدلسازی و شبیه سازی
2- اشنایی با مفهوم چند فیزیکی
3- روش المان محدود

4- معرفی نرم افزار
5- شروع کار با نرم افزار
6- ماژول¬ها و زیر ماژول¬های کامسول

فصل دوم : 

1- ابزارها و منوها
2- توضیح گام به گام مراحل مدلسازی
3- شاخه و زیر شاخههای Model Builder
4- خطاها و هشدارها

5- تعریفهای سراسری
6- تعریفهای محلی
7- عملگرها

فصل سوم :

1- وارد کردن یک شکل هندسی
2- خروجی گرفتن از یک شکل هندسی
3- شکل های هندسی اولیه

فصل چهارم :

1- اپراتورهای ویرایشی
2- اپراتورهای انتقالی
3- اپراتورهای تبدیل

4- اشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی مواد
5- استفاده از کتابخانه مواد

فصل پنجم : 

1- تعریف ماده جدید
2- بیان تغییرات خواص ماده نسبت به رطوبت و دما
2- انواع المان مش
3- ایجاد مش
4- اشنایی با مفاهیم همگرایی مش، بهبود مش موضعی و مش انطباقی

فصل ششم : 

1- مدلسازی بر اساس دستگاه معادلات دیفرانسیل
2- ارتباط کامسول با نرم افزار متلب و نرم افزارهای طراحی
3- مدلسازی و شبیه سازی توزیع حرارت و تنش های حرارتی

فصل هفتم : 

1- مدلسازی سیستم های ارتعاشی
2- مدلسازی جریان سیال در لوله

فصل هشتم : 

1- مدلسازی مدار RLC
2- ساخت نرم افزار به کمک کامسول Application

comsol

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .