ابر نقاط با کتیا | مهندسی معکوس با کتیا

سرفصل های دوره Cloud of points

– معرفی مختصر محیط Digitized Shape Editor
– معرفی دستگاه های اندازه برداری ( مهندسی معکوس )
– تسلط بر فرمان های نوار ابزار Cloud Import
– تسلط بر فرمان های نوار ابزار Cloud Edition
– تسلط بر نوار ابزار Mesh
– تسلط بر نوار ابزار Cloud Operation
– تسلط بر نوار ابزار Scan Creation
– تسلط بر نوار ابزار Mesh Edition
– تسلط بر نوار ابزار Curve Creation
– تسلط بر نوار ابزار Cloud Reposit
– تسلط بر نوار ابزار Cloud Transformation
– تسلط بر نوار ابزار Cloud Analysis
– تسلط بر نوار ابزار View Management
– تسلط بر نوار ابزار Wireframe
– آشنایی با کاربرد ابزار های محیط Quick Surface Reconstruction
 آشنایی با کاربرد برخی ابزارهای محیط Free Style

ابر نقاط

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .

نحوه برگزاری کلاس های دوره مهندسی معکوس با کتیا در خانه مکانیک به صورت ذیل می باشد : 

تعداد جلسات آموزش cloud of points – پانزده  جلسه می باشد. مدت زمان هر جلسه 1:30 ساعت می باشد . مدرس این دوره آقای هادی جلالی هستند .

دوره ابر نقاط با کتیا احتیاج به پیش نیاز تسلط بر محیط Generative Shape Design ( طراحی سطوح پیچیده )  می باشد .

در دوره ابر نقاط با کتیا تمرین ها و مثال های صنعتی و کاربردی در نظر گرفته شده است تا هنرجویان با تمرین آن ها به تسلط بیشتری نسبت به مهندسی معکوس به روش ابرنقاط دست پیدا کنند .

پیش نیاز این دوره محیط GSD می باشد که می توانید از این قسمت با شرایط این دوره آشنا شوید .