کتیا , متحرک سازی یا ایجاد حرکت Motion در نرم افزار CATIA

این محیط در نرم افزار Catia مختص طراحی مکانیزم ها  در نظر گرفته شده است. با فراگیری این محیط شما می توانید

به مکانیزم حرکتی مدل خود Motion یا حرکت دهید .

این محیط مجهز به ابزارهایی است که با ایجاد مفاصل بر روی قطعه باعث برقراری ارتباط منطقی بین اجزاء مختلف آن

می شود .

این محیط در نرم افزار Catia‌ را می توانید از منوی Start‌ در قسمت Digital Mockup پیدا کنید و استفاده نمایید .

امکان حرکت قطعات , خروجی گرفتن به صورت انیمیشن از حرکت , طراحی مکانیزم حرکتی و بررسی آن و همچنین

استفاده از فرمول نویسی جهت ارتباط منطقی بین قطعات را در این محیط می توان به آسانی انجام داد .

مد نظر قرار دادن درجات آزادی قطعات DOF در این محیط بسیار حائز اهمیت می باشد .

روش های ایجاد اسمبلی همراه با حرکت در محیط DMU Kinematics : 

روش اول : می توان کامل دستگاه یا قطعات مورد نظر را در محیط Assembly Design مونتاژ نمود و سپس به داخل

محیط DMU وارد کرد و پس از این مرحله قیود پیشرفته و مکانیکال را وابسته به مکانیزم مورد نظر روی دستگاه مورد

نظر در قسمت هایی که مد نظر هستند اعمال کرد.

روش دوم : بدین صورت هست که پس از اینکه قطعات یا Component وارد محیط اصلی DMU kimemtaic شدند

می توانیم با استفاده از تعریف مکانیزم و اعمال قیود مورد نظر به مکانیزم مورد نظر حرکت دهیم .

در این فیلم آموزشی که در یکی از کلاس های دوره کتیا  ضبط شده است شما با نحوه متحرک سازی یک مکانیزم

درنرم افزار Catia در محیط DMU Kinematic آشناخواهید شد .

در این فیلم به بررسی نکات جالبی در نرم افزار مهندسی کتیا پرداخته شده است. امید است با تهیه آموزش هایی

در زمینه آموزش با کیفیت نرم افزار های مهندسی مکانیک گامی استوار در جهت آموزش مفاهیم داشته باشیم .

چند مکانیزم طراحی شده در محیط Dmu Kinematic

کتیا

کتیا

catia v5

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .