تقویم آموزشی دوره های Catia‌ در خانه مکانیک را در تصویر بالا ملاحظه می کنید .

این تقویم طبق برنامه و زمان بندی دوره ها و کلاس ها در این مرکز تنظیم شده است .

پرداختن به نکات کاربردی در حین آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک و همچنین متمرکز شدن

بر نکات مهم آن از جمله مسائلی است که به صورت مفصل پرداخته می شود .

آموزش یک نرم افزار رندرینگ قوی مانند KeyShot تکمیل کننده هر کدام از دوره های فوق می باشد .

با استفاده از این نرم افزار و تلفیق آن با نرم افزاری قوی مانند Catia خروجی منحصر بفردی دارد .

زمان بندی مناسب , تهیه و تحویل فیلم آموزشی هر جلسه , حل مثال ها و تمرینات متعدد , ارائه پروژه

پایان دوره توسط هر هنرجو باعث شده است که یکی از قوی ترین پایگاه های آموزش طراحانی حرفه

ای را به این مجموعه نام نهاد . بعد از گذراندن دوره های catia اعطای گواهینامه ای معتبر و قابل

ترجمه از طرف خانه مکانیک صورت خواهد گرفت .

یادگیری CATIA‌ را شروع کنید .

برای آموزش کاربردی کتیا از همین الان شروع کنید .