سالیدورک و کتیا 

با توجه به تشابه زیاد این دو نرم افزار از لحاظ پایه و اساس و همچنین بعضی از محیط های آن

در مرکز آموزش خانه مکانیک این دو نرم افزار نیز به صورت هم زمان آموزش داده می شود .

البته در دوره طراحان تولید نیز به صورت متوالی نیز بررسی می شود . ولی برای در جریان قرار

گرفتن در جزئیات یا محدودیت ها , توانمندی های هر کدام از این نرم افزار به صورت موازی

قابل بررسی می باشند .

مزیت آموزش سالیدورک و کتیا هم زمان با هم 

یکی از امتیازات این آموزش و یادگیری تسلط بر هر دو نرم افزار می باشد . بنابراین جهت ورود

به بازار کار ؛ یک طراح مجهز به دو نرم افزار طراحی مهندسی می باشد و مطمئنا حرفی برای

گفتن خواهد داشت .

از جمله امتیازات دیگر این آموزش استفاده تخصصی هر نرم افزار در زمان مشخص آن می باشد.

به عنوان مثال چنانچه لازم باشد طراحی یک مدل پیچیده را انجام دهیم که احتیاج به ابزارهای

متنوع و قوی تری باشد با نرم افزار کتیا و با استفاده از محیط Generative Shape Design به راحتی

از پس این مهم برمی آیید . و یا اینکه اگر احتیاج به مونتاژ یک دستگاه با ایجاد حرکت یا موشن

باشد بهتر است که برای سهولت خروجی در کار یا تسریع این امر از نرم افزار سالیدورک

استفاده نمود .

سالیدورک و کتیا

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .

سرفصل های آموزش کتیا

آموزش کتیا را از همین الان شروع کنید .

سرفصل های آموزش کتیا