انسیس – شبیه سازی انتقال حرارت در اتصال تی شکل

در این ویدئو , جریان آب از دو ورودی متفاوت با دما و دبی متفاوت وارد یک اتصال تی – شکل شده و پس از اختلاط , از

خروجی اتصال خارج می شود.

هدف، به دست آوردن دمای نهایی آب در اتصال تی – شکل است.

این فیلم در واحد آموزش خانه مکانیک تهیه و تدوین شده است .

با ذکر پیشنهادات خود ما را در بهبود و ارائه آموزش های با کیفیت راهنمایی نمایید .

آموزش Ansys‌ را شروع کنید .
انسیس

مدرس این نرم افزار تخصصی در مجموعه خانه مکانیک جناب مهندس عابدیان می باشند .

جهت رفع اشکال می توانید با واحد آموزش خانه مکانیک در ارتباط باشید تا طبق زمان بندی مناسب به مباحث پرداخته

شود .

ویدیو های خانه مکانیک