دعوت به همکاری

گروه فنی مهندسی خانه مکانیک از مدرسان و علاقمندان در حوزه تدریس و انجام پروژه های صنعتی دعوت به همکاری دارد.
جهت شرکت در گروه ، رزومه تخصصی خود را به آدرس ایمیل گروه mechanics.home@gmail.com ارسال فرمایید.

2122121