هیئت علمی خانه مکانیک

جناب آقای مهندس نیازی

کارشناس طراحی صنعتی
مدرس دوره های آموزشی نرم افزاری مکانیک جامدات – کاربردی

سرکار خانم مهندس میرافضلی

مدرس دوره های عمران و معماری
مدرس دوره های نرم افزاری Safe , Etabs
مدرس دوره های آموزشی مربوط به آیین نامه های ساختمان

جناب آقای دکتر حیدری

دکتری ساخت و تولید

جناب آقای مهندس جلالی

کارشناس مکانیک – ساخت و تولید
مدرس دوره های آموزشی نرم افزاری مکانیک جامدات

جناب آقای مهندس عابدیان

مدرس دوره های آموزشی نرم افزاری مکانیک سیالات