خانه مکانیک ( مرجع مهندسی مکانیک ایران ) را می توان یکی از مراکز

ارائه فیلم های آموزش مهندسی مکانیک در کشور دانست که ســـعی

نموده اسـت با استفاده از مجرب ترین اسـاتید کشــوری و با کیفیت ترین

ابزار ساخت فیلم  این محصولات را تــقدیم دانش پژوهان نماید .

مزایای استفاده از محصولات خانه مکانیک :

  • عدم محدودیت در مکان و زمان

  • یادگیری سریع و آسان از طریق فیلم

  • جامع بودن مباحث

  • قیمت مناسب

  • مفید بودن ساعات آموزشی

  • خود آموز بودن فیلم ها با ذکر چندین مثال

 با ذکر پیشنهادات و انتقادات خود ما را بهبود سطح کیفی محصولات خانه مکانیک

راهنمایی نمایید .

واحد آموزش خانه مکانیک صمیمانه منتظر پاسخگویی به شما عزیزان می باشد .

رفع اشکال رایگان به منظور پشتیبانی آموزش در زمان های مشخص

 برنامه ریزی شده نسبت به رفع اشکال در جهت بالابردن سطح کیفی

محصولات اقدام شده است .

آموزش
فروشگاه / محصولات آموزشی